banner
banner
banner

“Uy tín tạo niềm tin – Chất lượng nên giá trị”

“Uy tín tạo niềm tin – Chất lượng nên giá trị”

Nhôm Tấm có cấu trúc tốt nhất, độ dẫn nhiệt cao và chống ăn mòn.

Nhờ các đặc tính chống ăn mòn nước biển, trọng lượng nhẹ của nhôm hợp kim Al-Mg – vỏ nhôm có khả năng vận hành với tốc độ cao.

Nhôm Tròn là nhôm có độ dẻo lớn, tính dẫn nhiệt cao và chống ăn mòn.

Nhôm Gân chống trượt có khả năng cách nhiệt, chống lại sự ăn mòn của các loại hóa chất, kéo dài tuổi thọ cho công trình nhà xưởng.

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm A1050

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm ANODIZED

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm A6061- A5052

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Mái Vòm

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Ứng Dụng Nhôm Tròn

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Vận Chuyển

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Bao Bì Đóng Gói

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Xây Dựng

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Ứng Dụng Nhôm Tròn

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Vận Chuyển

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Bao Bì Đóng Gói

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Xây Dựng

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Vòm Mái Xây Dựng

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm A1050

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm ANODIZED

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm A6061- A5052

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Mái Vòm

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Ứng Dụng Nhôm Tròn

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Vận Chuyển

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Bao Bì Đóng Gói

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Xây Dựng

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Ứng Dụng Nhôm Tròn

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Vận Chuyển

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Bao Bì Đóng Gói

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Xây Dựng

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Vòm Mái Xây Dựng

Liên hệ

Phương Châm

slide-1

Hình Ảnh Hoạt Động Công Ty

Đơn Vị Đối Tác