banner
banner
banner

“Uy tín tạo niềm tin – Chất lượng nên giá trị”

“Uy tín tạo niềm tin – Chất lượng nên giá trị”

Nhôm Tấm có đặc tính nổi bật là cấu tạo chắc chắn, chống ẩm vô cùng tốt, độ dẫn nhiệt cao và có tính chống ăn mòn.

Nhôm Hợp Kim là dòng sản phẩm rất quan trọng nhờ các đặc tính chống ăn mòn nước biển, trọng lượng nhẹ nên nên được ứng dụng nhiều trong sản xuất.

 

Nhôm cuộn tổng hợp là loại nhôm có độ tinh khiết cao, khả năng định hình, khả năng hàn và chống ăn mòn cao.

Nhôm Gân chống trượt có khả năng cách nhiệt, chống lại sự ăn mòn của các loại hóa chất, kéo dài tuổi thọ cho công trình nhà xưởng.

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm A1050

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm ANODIZED

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm A6061- A5052

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Mái Vòm

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Ứng Dụng Nhôm Tròn

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Vận Chuyển

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Bao Bì Đóng Gói

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Xây Dựng

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Ứng Dụng Nhôm Tròn

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Vận Chuyển

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Bao Bì Đóng Gói

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Xây Dựng

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Vòm Mái Xây Dựng

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm A1050

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm ANODIZED

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm A6061- A5052

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Mái Vòm

Liên hệ

Tất Cả Dự Án

Nhôm Tấm

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Ứng Dụng Nhôm Tròn

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Vận Chuyển

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Bao Bì Đóng Gói

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Xây Dựng

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Ứng Dụng Nhôm Tròn

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Vận Chuyển

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Bao Bì Đóng Gói

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Nhôm Trong Xây Dựng

Liên hệ

Sản Phẩm Theo Ngành

Vòm Mái Xây Dựng

Liên hệ

Phương Châm

Hình Ảnh Hoạt Động Công Ty

Đơn Vị Đối Tác