Nhôm hợp kim A5052 – H112

Liên hệ

Hợp kim nhôm A5052 – H112 cũng giống như hợp kim nhôm A5052 – H32, giống nhau về mọi thứ chỉ khác nhau về độ cứng, hợp kim nhôm A5052 – H112 có độ cứng cao hơn hẳn người anh em của nó là A5052 – H32, chính vì thế, hợp kim nhôm này thích hợp trong việc anot các sản phẩm cần độ bền lớn, chống ăn mòn cao, mang tính chất định hình và hàn tốt.

Danh mục: