Nhôm tấm A1050 – H18

Liên hệ

Nhôm tấm A1050 – H18 là tấm nhôm với thành phần nhôm Al chiếm tối đa 99,5% trong thành phần hóa học, tạo nên độ cứng của nhôm tấm này. Nên nhôm tấm A1050 – H18 được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ cứng và gia công cơ khí thật chính xác, vì một khi gia công bị sai thì khó có thể sửa chữa được. H18 thể hiện độ cứng của tấm nhôm.

Danh mục: